На 24 юни бе проведена финалната работна среща по проект E-UNITE в Атина, Гърция. Събитието предостави възможност на шестте партньорски организации да обсъдят цялостния прогрес в рамките на проекта, резултатите от изминалата работа, финализирането на интелектуалните продукти и онлайн хъбът E-UNITE, както и разпространяването на резултатите от проекта и стратегиите за неговата устойчивост.

Фондация „Право и интернет“ беше представлявана от Росалия Касамска и Калина Русева.

Проектът E-UNITE (Европейска мрежа за толерантност) обединява 6 организации от 6 различни държави в Европа ( сред които два университета, две неправителствени организации, един институт и един младежки център) в усилие да се разработи онлайн хъбът E-UNITE, където младежките работници и младежите от различните страни в Европа ще имат възможността да се сближат, да споделят идеи и да си помогнат взаимно за постигането на определените от тях цели. Целта на онлайн хъба E-UNITE е да развие и повиши процесът по обменяне на добри практики между младежките работници, както и да насърчава толерантността, многообразието и да сближава различните общности.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта.