Миналата седмица консорциумът EMPLOY проведе последната среща на партньорите и последната конференция по проекта.

На 27 септември партньорите се срещнаха в университета ВУЗФ, за да обсъдят последните задачи и бъдещата експлоатация на резултатите от проекта. Освен това бяха представени завършените продукти и беше разгледана експлоатацията на менторския e-Hub след края на EMPLOY.

От друга страна, на 28 септември финалната конференция се проведе онлайн. По време на събитието проектът, платформата, Ръководството за умения и компетенции, както и Наборът от инструменти за политики бяха представени на поканените заинтересовани страни.

Проектът се финансира по програма „Еразъм +“ на Европейската комисия в рамките на Ключово действие 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства за младежта.