Миналата седмица, на 18-ти април, се състоя финалната конференция по проект INNOCENT. Домакин на събитието в Прага бе партньорът по проекта CEELI Institute.

Близо 50 участници – съдии, прокурори, адвокати и академици, се включиха в задълбочена дискусия върху ролята на презумпцията за невиновност като гаранция за справедлив съдебен процес при използването на електронни доказателства.

Свева Франко от отдела по наказателно-процесуално право в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия откри конференцията, представяйки основните моменти на Директива 2016/343 относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство и тяхното значение. Тя бе последвана от колегите Бенжамин Фландър и Мартин Янчар от Коперския център за наука и изследвания (Словения), които представиха един от ключовите резултати по проекта, а именно – Инструментариум за анализ и допустимост на електронни доказателства. Програмата продължи с лекция на тема „Конвенция за престъпления в кибернетичното пространство“ – главният международен правен механизъм за сътрудничество по наказателни въпроси що се отнася до киберпрестъпления, изнесена от Ян Кралик от Отдела по киберпрестъпления на Съвета на Европа. Конференцията включи още и практически въпроси като хърватския опит в сферата на електронните доказателства, представен от Андрей Божиновски и Александър Марсавелски от катедрата по наказателно право на Загребския университет. След обяда, колегата Ингрид Бораросова от Братиславския институт по политики обобщи обзора на политиките в областта на електронните доказателства в резултат от изпълнението на проекта. Тя бе последвана от Жири Новак, председател на комитета по информационно право на Съвета на адвокатските колегии в Европа, който отправи поглед към бъдещето с лекция как изкуствения интелект може да наруши презумпцията за невиновност. Конференцията завърши с панелна дискусия, модерирана от Ян Колох от CESNET, в която участваха адвокатите Юлия Калпокиен (Литва), д-р Оливър Кипър (Германия), д-р Уве Евалд (Германия) и прокурорът д-р Бруно Мославач (Хърватия). Те обсъдиха казуси от своята практика относно работата по киберпрестъпления от гледна точна на процесуалните права.

От името на фондация „Право и Интернет“, Деница Кожухарова откри конференцията, насочвайки вниманието върху ключовите постижения на проекта. По време на събитието тя взе участие като водещ и закри събитието като обобщи основните тези, становища и заключения от направените презентации.

В рамките на проекта INNOCENT предстои един последен уебинар, така че последвайте ни в социалните мрежи, за да сте в крак с всички новини:

Проектът INNOCENT се координира от фондация „Право и Интернет“ и се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие (2021-2027)“ на Европейската комисия по договор за изпълнение № 101056685.