След три години усилена работа, проектът Culture And RISk management in Man-made And Natural Disasters” (CARISMAND) приключи. Финалната конференция на проекта се проведе в ПалацоВекио във Флоренция, Италия на 18 и 19 септември 2018г. Събитието събра повече от 130 експерти и практикуващи от общността за управление на бедствия от цяла Европа, за да обсъдят резултатите от проекта и да представят протитип на CARISMAND Toolkit.

Финалната конференция на CARISMAND стартира с детайлно изложение на проекта и продължи с две ключови презентации – за културните фактори при управлението на бедствия от Dr Sandra Appleby-Arnold (Университетът в Малта), последвана от Dr Noellie Brockdorff от същия университет и Александра Цветкова (Фондация „ЛИБРе“), които разкриха пред публиката методологията за развитие, структурата и функциите на CARISMAND Toolkit. Двудневното събитие обхвана три специализирани сесии, посветени на съдържанието CARISMAND Toolkit. За да се запознаят със същността на проекта, всички участници се включиха в дискусиитеотносно представените по-рано препоръки от CARISMAND Toolkit.

The CARISMAND Toolkit представлява значително постижение на проекта CARISMAND, тъй като развива всеобхватна база познания за практикуващи в сферата на защита от бедствия, граждани и политици, като им предоставя конкретни идеи, примери и препоръки с поглед върху културно-ориентирани практики в контекста на бедствията.

В заключение на финалната конференция на CARISMAND, Prof.Joseph Cannataci представи очакванията след края на проекта. Също така бе обявено, че SMURD Foundation, един от партньорите по проекта, ще поеме ръководството и поддръжката на CARISMAND Toolkit след официалното приключване на проекта през септември 2018г.