На 19 октомври 2021 г. Естонската мрежа за социални предприятия беше домакин на последната транснационална среща по проект SEYW (Добавената стойност на социалното предприемачество в работата с младежи).

На срещата присъстваха представители от почти всички партньорски организации. Фондация „Право и интернет“ беше представена от Снежана Крумова и Даниела Илиева. В рамките на срещата обсъдихме проведените дейности и постигнатите резултати по проекта. В допълнение бяха засегнати следващите стъпки по отношение на отчитането на проекта, както и потенциални последващи дейности.

Проектът се изпълнява в рамките на програмата на Европейската комисия Еразъм+, в рамките на ключово действие 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Действие: Стратегическо партньорство за младежта.