В рамките на 16-17 септември партньорите по проекта COPKIT се събраха онлайн и в Мадрид, Испания, в сградата на Guardia Civil за последна демонстрация на резултатите от проекта COPKIT.

През последните три години проектът COPKIT разработва нови технологични решения за подпомагане на полицейските власти при анализирането, предотвратяването, разследването и смекчаването на използването на нови информационни и комуникационни технологии от организираната престъпност, като по този начин им дава възможност на полицейските органи да запазят своето предимство.

Сутрешната сесия на 16 септември беше посветена на резултатите от проекта COPKIT с демонстрации на компонентите, както и с нашия подход за решаване на етични, правни и проблеми с поверителността, последвана от сесия, представяща нашата визия за усвояване на компонентите създадени по-време на проекта.

Следобедът беше организиран като семинар със свързани проекти за сигурност към програма Хоризонт 2020, включващ презентации и панелни дискусии около три основни напречни теми:

• Борба срещу престъпността и тероризма,

• Улесняване на възприемането и по -нататъшното използване на компонентите от полицията,

• Реални и отворени данни от изследванията в FCT домейна