Финтех-Д ЕООД (България)

„Финтех-Д” ЕООД е основано през 2011 г. като част от групата на Insoft в България от екип от специалисти в областта на разработката и внедряване на софтуерни приложения и комплексни информационни системи.

Основните дейности на дружеството са:

  • Пректиране, разработка, внедряване и поддръжка на софтуерни приложения и информационни системи;
  • Бизнес анализ и моделиране на бизнес процеси;
  • Предоставяне на консултаци при подготовка и изпълнение на проекти в областта на информационните технологии (включително проекти финансирани по Оперативни програми на ЕС);
  • Анализ на дейността на фирмата и препоръка за осъществима програма за безвъзмездна финансова помощ;
  • Разработване на стратегически планове и анализи;
  • Изготвяне на инвестиционни проекти и необходимата документация;
  • Техническа помощ при планирането и изпълнението на финансираните от ЕС проекти;
  • Предоставяне на консултантски услуги в областта на информационните и комуникационни технологии;
  • Поддръжка на внедрени информационни системи;
  • Управленско консултиране и провеждане на обучения в областта на информационните технологии.

Фирмата е сертифицирана по следните стандарти: ISO 9001: 2008, ISO 27001:2005 и ISO 20000-1:2011.

Подробна информация за дейността на компанията може да бъде намерена на интернет страницата й.