На 20 февруари 2018 г. се проведе фокус група във връзка с изпълнението на проект „Стоп на младежката радикализация“ (StopR), организирана от Фондация „Право и Интернет“.

По време на срещата бяха представени първите продукти на проекта, както и подходът, който ще се използва за оценка методологиите срещу младежка радикализация, които ще бъдат подавани към проекта.

В рамките на фокус групата, участниците предоставиха полезна обратна връзка и участваха в ползотворна дискусия.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта.