Фондация „Европейски институт” (България)

Фондация „Европейски институт” е независима гражданска организация, основана през април 1999 г. В първия етап на своето развитие Европейският институт подпомага процеса на подготовка на Република България за присъединяване към Европейския съюз, а след осъществяването на тази национална стратегическа цел работи за по-бързото и по-пълно интегриране на България в европейските структури, както и за подготовка на българското общество за ефективно участие във формирането и прилагането на европейските политики.