От месец март 2016 г. Фондация „Право и Интернет“ е единствен член от България на EBSN - European Basic Skills Network. Членството в тази организация помага за по-лесното идентифициране на партньори по различни проектни предложения, както и повишава разпознаваемостта на Фондацията на европейско ниво.