На 1 ноември 2013 г. Фондация "Право и Интернет" премести офиса си на адрес: ул. „Българска морава” № 54, ет. 7, гр. София, п.к. 1303, България.