Friends of Europe - Les Amis де l'Europe е водещ мозъчен тръст, който има за цел да стимулира мисленето за ключови световни и европейски въпроси, които обхващат политически, икономически, социални и екологични предизвикателства.

Фондация „Право и Интернет“ вече е официален партньор на 2016 Security Jam.

За повече информация, моля посетете интернет адреса на организацията.