Фондация „Право и Интернет” (ФПИ) подписа споразумение за сътрудничество с Бюро Веритас България, с цел обединяване на усилия по предлагане и изпълнение на правни услуги и съдействие във връзка с привеждането на дейността на трети страни в съответствие с изискванията наРегламент № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. - Общ регламент за защита на данните (GDPR/ Регламента) и процесите, свързани с обработване на лични данни.

Като организация, активна в сферата на правото на информационните и комуникационни технологии, в последните години Фондация „Право и Интернет“ осъществява научни изследвания и реализира проекти с фокус върху правото на защита на лични данни. В тази връзка значителна част от проектите, които Фондацията координира и изпълнява, са посветени на различните аспекти на защита на лични данни.

Като доверен партньор, Бюро Веритас България предлага иновативни решения, които обхващат освен съответствие с нормативните изисквания и стандартите, намаляване на риска, подобряване на изпълнението и насърчаване на устойчивото развитие.

Сключването на това споразумение ще подпомогне клиентската мрежа на Бюро Веритас България, при техните усилия да преведат своята дейност в съответствие с изискванията на GPDR.