Фондация „Право и Интернет“ стана член на Европейската асоциация за местна демокрация (ALDA).

ALDA е създадена през 1999 г. по инициатива на Съвета на Европа с цел координация и подкрепа на мрежа от агенции за местна демокрация като самоустойчиви, локално регистрирани неправителствени организации, които действат в качеството си на организатори на добро управление и местно самоуправление. Днес организацията изпълнява ключова роля в областта на местната демокрация, активното гражданство и сътрудничеството между местните власти и гражданското общество.

ALDA е организация с повече от 250 членове от 40 държави, обединени от стремежа за насърчаване на доброто управление и активното гражданство на местно ниво.