Фондация „Право и Интернет“ официално се присъедини като асоцииран член към Националната мрежа за децата.

Мрежата вече обединява 150 организации, от които вече е част и Фондация „Право и Интернет“. Националната мрежа за децата се застъпва за правата и благосъстоянието на децата, като обединява и развива широка, общественозначима мрежа от организации и съмишленици. Нейните цели са: развитие на политики за деца и семейства; промяна на нагласите на обществото към правата на детето; развитие на модел за участие на деца.

Повече информация за Националната мрежа за децата и нейните политики, можете да намерите тук.