• 15 години, посветени на:

- право на информационните технологии;

- създаване на политики за използване на информационни технологии;

- създаване на проекти за технологични закони;

- защита на лични данни и лична сфера;

- създаване на политики за е-идентификация, е-търговия, е-плащания, е-здравеопазване;

- промяна на света с помощта на информационните технологии.

  • За 15 години Фондация „Право и Интернет“ има:

- над 100 успешно приключили национални и международни проекти;

- партньорска мрежа с над 200 партньорски организации от над 40 държави;

- експертна мрежа с над 250 експертни партньори;

- участие в донорски и финансиращи програми на българското правителство, правителството на САЩ, USAid, ABA CEELI, Фондация „Отворено общество“, Канадската агенция за международно развитие, Европейската комисия, Interreg, Erasmus, Balkan Mediterranean, e-Justice, H2020 и много други.

  • Щастливи сме да споделим, че Фондация „Право и Интернет“ вече е:

- официално регистриран научно-изследователски център към Министерство на образованието и науката;

- член на The Global Compact;

- член на The European Basic Skills Network;

- член на The e-Platform for Adult Learning in Europe;

- член на ИКТ Клъстер;

- член на Клъстер за Иновации и Култура.