Фондация за научни изследвания на Университета в Никозия (Кипър)

Фондация за научни изследвания на Университета в Никозия (UNRF) е автономна изследователска организация с нестопанска цел, базирана в Кипър, която е създадена, за да осигури независима платформа за изследователи по целия остров.