ФОРУМ Център за стратегически изследвания и документация

Форум-ЦСИД е водеща македонска неправителствена организация, посветена на изследване на стратегическите аспекти и политически решения на актуални национални, регионални и европейски въпроси. От 1997 г. Центърът има важна роля в укрепването на ролята на гражданския сектор и увеличаване на неговото влияние при формирането на националните политики и създаването на политики, насочени към постигане на необходимите стандарти за Евро-атлантическата интеграция на страната. Освен това Центърът предлага подкрепа на общностите, улеснявайки ги реформите в различни области на обществените служби.