Freedom House Romania (Румъния)

Freedom House Romania е създадена през 1999 г. като независим клон на Freedom House Inc, поемайки своя персонал и проекти в Румъния. Следвайки философията и структурата, създадена от Елинор Рузвелт и Уендъл Уилки през 1941 г., Freedom House Romania е създадена с нестопанска цел, политически независима организация, растяща като една от водещите неправителствени организации в Румъния, ключов поддръжник на принципа на правовата държава, свобода и демокрация.