French Ministry of Interior, French National Gendarmerie (Франция)

Френската национална жандармерия е правоохранителна агенция с опит в областта и валидиране на методи. Националната жандармерия е една от двете национални полицейски сили на Франция. Тя е клон на френските въоръжени сили, поставени под юрисдикцията на Министерството на вътрешните работи, с допълнителни задължения към Министерството на отбраната. Нейната зона на отговорност включва по-малките градове и селските райони, докато Националната полиция е отговорна за по-големите градове. Благодарение на военния си статус, Жандармерията също отговаря за редица военни и отбранителни мисии.