French Ministry of Interior, International department (Франция)

Френското министерство на вътрешните работи е в основата на действията на държавата в цялата страна, за да служи на нуждите на французите и отговори на техните очаквания в областта на безопасността и сигурността.

Международният отдел (Direction de la Coopération Internationale/DCI), активен отдел на френската полиция е създаден през 2010 г. Той е първият съвместен отдел на полицията и жандармерията, създадена от сливането на Police International Technical Cooperation service и на Gendarmerie International Cooperation sub-directorate. Докладвайки на началниците на полицията и жандармерията, отделът допринася за прилагането на международната стратегия на министерството и на изпълнението в областта на външната политика на Франция в областите, обхванати от Министерството на вътрешните работи. Води и координира цялото международно техническо сътрудничество на Министерството на вътрешните работи, с изключение на въпросите, които са обхванати от разузнавателните служби.