От 13 до 17 декември в International Convention Center, (ICC), Гент, Белгия ще се проведе Future Internet Conference Week.

Future Internet Conference Week ще предложи последователна програма от конференции, семинари и работни срещи, свързани с различни теми, представляващи интерес за организаторите и участниците. Общ знаменател на седмицата ще бъде това, че интернет базираните услуги са ключов механизъм за нарастване на индустрията на ИКТ, както и фактът, че пазарно ориентирания подход в научно-изследователската дейност е решаващ за бъдещото повишаване на конкурентната позиция на Европа в света.

За допълнителна информация и регистрация посетете следния адрес: http://www.fi-week.eu/