Гергана Христова

Гергана Христова е завършила Право с криминология в Юридическия факултет на Университета в Съри, Великобритания. Водещите й интереси са свързани с европейското право и защитата на правата на човека.

Резюме

Гергана Христова е завършила Право с криминология в Юридическия факултет на Университета в Съри, Великобритания. Водещите й интереси са свързани с европейското право и защитата на правата на човека. Тя също има интерес в сферата на сигурността и наказателното право.

Гергана Христова започва професионалното си развитие като стажант в Бюрото по труда към Агенция по заетостта. Освен това тя има опит в сферата на правото на Европейския съюз и търговското право. Гергана Христова се присъедини към екипа на Фондация „Право и Интернет“ през март 2020 г.

Тя владее английски език и притежава основни познания по немски език.