Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, МВР (България)

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” при Министерството на вътрешните работи на Република България е специализирана оперативно-издирвателна служба, противодействаща на организирана престъпна дейност на местни и транснационални престъпни структури.