Golaem S.A. (Франция)

Golaem е компания, която е създадена през 2009 г. от учени и инженери от Inria, Френския национален изследователски институт по компютърни науки и автоматика, в следствие на 15 години изследвания на моделиране и симулация на човешки характери. Golaem е софтуерна компания, която се фокусира върху населяващи 3D светове с автономни виртуални хора. Golaem помага на създатели и инженери, за да вдъхне живот на своите дигитални светове чрез предоставяне на виртуални хора, интегрирани в любимите си платформи. Въз основа на състоянието на най-съвременните изследвания, Golaem технологии включват в реално време, анимация, навигация, и човешкото поведение, от единични знаци до функционални тълпи.