Семинарът се организира в изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка с предмет "Ре-инженеринг на работните процеси, разработване на вътрешни правила за документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител и реализация на електронни и комплексни административни услуги по държавна и общинска собственост", сключен между Областна администрация Плевен и Дружество по ЗЗД "ТАФ". Форумът ще бъде открит от зам.-областния управител на Плевен Тошко Гетов. В него ще вземат участие 24 представители на областните и 50 служители в общинските администрации, както и целеви групи по проекта.