Проектът за закона за електронна търговия е вече готов и тази седмица бе подложен на първо експертно обсъждане в Министерския съвет. Съгласно текста, е-търговията се изразява в предоставянето на услуги на информационното обществото, които са възмездни, т.е. платени, и се предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства, след изрично изявление от страна на получателя на услугата. Законопроектът бе подготвен от Центъра по право на информационните и комуникационни технологии (ЦПИКТ) към Фондация “Право и Интернет”.