Това е последният закон от правната рамка уреждаща информационното общество у нас. Законопроектът е подготвен по задание на министъра на държавната администрация Димитър Калчев от Центъра по право на информационните и комуникационни технологии (ЦПИКТ) към Фондация "Право и Интернет".