i-deals Innovation & Technology Venturing Services, S.L.U. (Испания)

i-deals е дружество в рамките на Everis Group, посветено изключително на управлението на иновативни технологии. Глобалния обхват на Everis Group означава за i-deals директен достъп до индустрии във всички сектори и по целия свят. i-deals се позиционира като посредник между производителите на иновативна технология, инвеститори и потребители, с цел свързване на различните участници в иновациите на пазара.