Най-новите информационни и комуникационни технологии са в центъра на проявата "ICT 2010 - Digitally driven", която ще се проведе в Брюксел от 27 до 29 септември и включва изложение, конференция и срещи между изследователи и предприятия.

По време на ICT 2010 изследователи, представители на бизнеса, инвеститори и политици ще обсъдят бъдещeто на цифровите технологии. Основна тема на проявата ще бъдат политическите приоритети като европейската програма в областта на цифровите технологии (Europe's Digital Agenda) и финансирането от ЕС на изследвания и иновации в областта на ИКТ на стойност 2,8 млрд. евро за периода 2011 - 2012 г.

Конференцията по време на проявата е особено полезна за малките и средните предприятия - те могат да участват в работни срещи за финансиране на проекти в областта на ИКТ и за привличане на инвестиции. Специални срещи ще помогнат на изследователи, новатори, инженери и инвеститори да установят контакти помежду си и да формират подходящи партньорства. На изложението с повече от 100 щанда ще бъдат представени резултатите от последните авангардни изследвания в областта на ИКТ в Европа.

За допълнителна информация и регистрация посетете следния адрес: http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/index_en.htm