Адв. Десислава Кръстева - старши експерт във Фондация „Право и Интернет” взе участие като лектор на тема „Споразумения за ниво на обслужване при облачните технологии” на IDC Cloud Leadership Forum 2015.