Адв. Десислава Кръстева – старши експерт във Фондация „Право и Интернет” взе участие като лектор на тема „Правни предизвикателства при защитата на лични данни“ на IDC IT Security and Datacenter Transformation Roadshow 2014.