Проф. д-р Георги Димитров - председател на Фондация „Право и Интернет” взе участие като лектор на тема „Проект на Закон за електронната идентификация” на IDC IT Security Roadshow 2015.