ИКТ Клъстер (България)

Български ИКТ Клъстер е организация на бизнеса, която работи в сектора на информационните и комуникационните технологии. Клъстерът е създаден през декември 2004 година, с цел стимулиране на равнопоставено и ефективно сътрудничество, обмен на информация, идеи и добри практики в бранша. Основен приоритет на организацията е използването на информационните и комуникационни технологии като двигател за икономически растеж и обществено развитие.