ИКТ Клъстерът прерасна в ИКТ Клъстер Общност, след като към него се присъединиха 15 неправителствени организации. „Основната цел на обединението е да се консолидират усилията на ИКТ индустрията за...