Георги Димитров е основател и управляващ съдружник на адвокатско дружество “Димитров, Петров и Ко.” Освен магистратура по право в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" е завършил успешно...