Имбилити OOД (България)

Имбилити е консултантска къща, работеща в сферата на ориентираните услуги по разработване и развитие на модели за стратегическо управление, управление на ефективността и управление на бизнес-процесите в организацията, както и изграждането на модерни информационни системи за автоматизиране на използваните методологии.