InfoDom (Хърватска)

InfoDom е насочен към модернизация и развитие на бизнес инфраструктура и ИКТ решения, свързани с трансформацията на публичния сектор и увеличаване на конкурентноспособността на частния сектор в страните от ЕС и развиващите се страни.

Основният подход към развитието на бизнеса e, че InfoDom подкрепя насърчаването на сътрудничеството на национално ниво между: правителството, индустрията и университетите (Тройна спирала), особено в областта на научните изследвания и иновациите и в продължаващото образование.