Information Security Service for Municipalities (Нидерландия)

Службата по сигурността на информацията за общините е CERT на всички холандски общини. Тя е свързващато звено между общините и националния CSIRT, National Cyber Security Center. Общината е с ниво на управление най-близо до гражданите и техните услуги включват регистрация на основни данни за гражданите, сгради, адреси и разрешителни. Градският съвет е отговорен за социални грижи и подкрепа, основни разпоредби, доходи и грижи за младежта. Разпространение на лични карти, паспорти и шофьорски книжки също са общински задачи. В резултат на това общината управлява много лични подробности за техните граждани. Ако общинските услуги, които не са достатъчно сигурни, доверието в правителството като цяло е заложено на карта. Основната цел на службата е да се увеличи устойчивостта на холандските общини в областта на информационната сигурност.