Информационно общество и правата върху интелектуалната собственост

Подзаглавие: -

Автор: Колективен труд под редакцията на доц. д-р Красимир Петков

Година на издаване: 2006
Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”
ISBN: 10: 954-07-2461-9; 13: 978-954
Обем: 207 страници
Формат: А4

Анотация

Настоящият сборник съдържа преведени от английски на български език материали (доклади и презентации) от семинара "Информационно общество и правата върху интелектуалната собственост", проведен на 10 - 11.3.2006 г. в София, осъществен в рамките на международния проект PropEur.Основната цел на проекта е разкриването и изследването на нови модели за управление на правата върху интелектуалната и материалната собственост.


Забележки

Докладът е достъпен само на български език.