На 16-ти май проектът E-UNITE и Фондация „Право и Интернет“ поканиха студентите от ВУЗФ и младежки работници на дискусия върху темата за толерантността и младежката работа.

Участващите младежи и младежки работници бяха запознати с възможностите и приложението на платформата, създадена в рамките на проект E-UNITE. Те тестваха функционалностите ѝ и предоставиха обратна връзка не само относно платформата, но и във връзка с ресурсите, които тя предлага на своите ползватели.

Европейската младежка мрежа на проекта E-UNITE предоставя възможност на младите хора да обсъждат и разменят идеи, както и да подкрепят подобни инициативи. Освен това, посредством платформата младежки работници, които се интересуват от такива инициативи, или които желаят да развиват свои младежки мрежи, могат да обменят знания и добри практики. Целта, преследвана от проекта E-UNITE, е насочена към увеличаване на положителното въздействие върху обществото като цяло, както и насърчаване на толерантност и обединяване на общностите.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта.