Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España - Isdefe (Испания)

Isdefe е публично дружество, собственост на Министерството на отбраната. Доставчик е на технически услуги в правителството на Испания. Isdefe е създаден през 1985 г., за да служи и да подкрепя публичните администрации, като им предоставя най-качествени услуги, високи постижения и добавена стойност, така че да допринесе, така както компанията е правила през своята история, за успешно постигане на комплексните и значими предизвикателства, които са му възложени.