Институт за Стратегически проучвания и Прогнози (Черна гора)

Институтът за Стратегически проучвания и Прогнози, основан през 1997 година от професор Веселин Вукотич, е първият независим икономически институт в Черна гора. Има екип от 15 изследователи и си сътрудничи с широка мрежа от експерти, бизнес практици, икономисти и статистици от Черна гора и чужбина. Заедно с представители на правителството и други институции, Институтът работи като застъпник за съществуването на икономическа среда, в която предприемачеството може да се развива и процъфтява.