Institute for Research on Population and Social Policies (Италия)

Институтът за изследване на населението и социалната политика (CNR-IRPPS) е Интердисциплинарен научно-изследователски институт, който провежда изследвания относно демографските и миграционни въпроси, системи за социално подпомагане и социални политики, на политики по отношение на науката, технологиите и висшето образование, оценка, относно отношенията между науката и обществото, както и за създаването на достъп и разпространение на знания и информационни технологии.


Експертни дейности