Institute of Biometeorology (Италия)

Институтът по биометеорология (CNR-IBIMET) се занимава с широк спектър от изследователски дейности в основни и приложни метеорология, климатология, системи за прогнозиране добив на култури, дистанционно наблюдение за анализ на екосистемите, социално-икономическото развитие в селското и горското стопанство в различни мащаби и в продължение на няколко отделна географска райони с особено внимание на развиващите се страни.


Експертни дейности