Institute of Bioorganic Chemistry - Poznań Supercomputing and Networking Center (Полша)

Poznań Supercomputing and Networking Center, свързан с Института по биоорганична химия на Полската академия на науките, е един от водещите изследователски и изчислителни центрове в Полша. PSNC се фокусира върху използването, иновации и осигуряване на НРС, облачни, портални и мрежови технологии, за да се даде възможност на напредъка в науката и техниката.