INTERBIAK BIZKAIA SOCIEDAD ANONIMA MEDIO PROPIO UNIPERSONAL (Испания)

Interbiak е публично дружество, което е подчинено на отдел "Инфраструктура и териториално развитие" на правителството на провинция Бискай. Натоварено от правителството на провинцията, това дружество ще отговаря за управлението на Плана за достъпност на Бискай 2003.