Intermezzo Ungdomsorganisasjon

Intermezzo Ungdomsorganisasjon е младежка организация, която координира младежите, желаещи да си сътрудничат в доброволческия сектор, като ги подпомага в развитието на лични и професионални умения чрез неформално образование. Основните област, в които работи организацията, са: младежка политика, предприемачество, младежка заетост, човешки права, демокрация, междукултурно обучение, активно гражданство, неформално образование и международно сътрудничество.