International Institute of Administrative Sciences - IIAS (Белгия)

Международният институт по административни науки е неправителствена организация с научна цел, създадена през 1930 г. със седалище в Брюксел. Институтът е световна платформа, осигуряваща пространство за обмен, която насърчава знания и практики за подобряване на организацията и функционирането на публичната администрация и да се гарантира, че държавните агенции ще бъдат в състояние да отговорят по-добре на настоящите и бъдещите очаквания и нуждите на обществото.