International Network for Small and Medium Sized Enterprises (Италия)

Международната мрежа за малки и средни предприятия е законно призната асоциация с нестопанска цел отворена за международно членство. Нейната мисия е да стимулира транснационалното сътрудничество и публично-частно партньорство в областта на иновациите и трансфера на технологии за МСП.